รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”ฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”ฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสาและประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี