การประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานไกล่เกลี่ยลูกหนี้ของกระทรวงยุติธรรม

      Comments Off on การประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานไกล่เกลี่ยลูกหนี้ของกระทรวงยุติธรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานไกล่เกลี่ยลูกหนี้ของกระทรวงยุติธรรม จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี