ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งในเวลา 08.00 น. เป็นการประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) และเวลา 09.30-12.00 น. เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี