กองบริการนักศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “เคล็ด(ไม่ลับ)ดูแลผิว เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย”

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “เคล็ด(ไม่ลับ)ดูแลผิว เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย”

กองบริการนักศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “เคล็ด(ไม่ลับ)ดูแลผิว เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย” โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงณฐศศิร์ สุชามาลาวงษ์ กุมารแพทย์ระดับชำนาญการ กุมารแพทย์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ให้ความรู้แก่คณาจารณ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565
เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี