รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยบริจาคสิ่งของแก่วัดโคกโคเฒ่า

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยบริจาคสิ่งของแก่วัดโคกโคเฒ่า

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยบริจาคสิ่งของแก่วัดโคกโคเฒ่า มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อปลูกฝังส่งเสริมบำรุงวัฒนธรรมและงานพุทธศาสนา ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30-18.30 น. ณ วัดโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี