ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร”

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร” ซึ่งแต่งกายชุดไทยใส่บาตรย้อนวิถีชาวพุทธคนลุ่มแม่น้ำท่าจีน เพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมริมฝั่งน้ำ กิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565