กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565

      Comments Off on กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการบริหารวิทยาเขต การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และร่วมพิจารณาข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน / ราชการ ของบุคลากร พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณ แก่เจ้าหน้าที่ ๆ ให้ความร่วมมืออันดีต่อการให้บริการอาคารที่พัก(อาคารจันทร์เจริญ) เพื่อเป็นที่พักของผู้เสี่ยงสูงและผู้ป่วยระยะต้น ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยประชุมในรูปแบบออนไซต์ และ รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting การประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี