วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการออกบูธ และสาธิตวิธีการทำเบเกอรี่ ในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย หมู่ 5 บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี