การประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on การประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผ่านระบบ Online โดยมี ผศ.สัมนา ติวสันต์ ผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุม เรื่อง การติดตามและชี้แจ้งขั้นตอนกรณีนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-14.30 น.