การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพิ่มคุณภาพเมลอนก่อนเก็บเกี่ยว

      Comments Off on การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพิ่มคุณภาพเมลอนก่อนเก็บเกี่ยว

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 ให้กับเครือข่ายเกษตรกร เรื่อง เทคนิคการเพิ่มคุณภาพเมลอนก่อนเก็บเกี่ยว (การทำหวาน) ภายใต้โครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” มีการบรรบายให้ความรู้ การสาธิต และให้เกษตรลงมือปฏิบัติจริง โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี