ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมทั้งบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในการเข้าศึกษาดูงานในส่วนของหอมขจรฟาร์ม, GMP Cosmetic และห้องวัตถุอันตราย ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี