เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลการศึกษาดีเด่น “ปัญญาภิวัฒน์” ประจำปี 2565

      Comments Off on เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลการศึกษาดีเด่น “ปัญญาภิวัฒน์” ประจำปี 2565

เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลจากสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน Thai Education Toward Asean Community รางวัลแห่งความสำเร็จมาตรฐานการศึกษาของไทย รางวัลการศึกษาดีเด่น “ปัญญาภิวัฒน์” ประจำปี 2565 สาขา เยาวชนแบบอย่างดีเด่น โดยได้รับเกียรติจากพลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานในพิธี เป็นผู้มอบ ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครฯ