ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) รอบวันที่ 19 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ***สนามสอบ วิทยาเขตสุพรรณบุรี*** (รวม 100 ที่นั่ง)

      Comments Off on ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) รอบวันที่ 19 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ***สนามสอบ วิทยาเขตสุพรรณบุรี*** (รวม 100 ที่นั่ง)

ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) รอบวันที่ 19 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ***สนามสอบ วิทยาเขตสุพรรณบุรี*** (รวม 100 ที่นั่ง) ผู้ที่สนใจเข้าสอบที่สนามสอบดังกล่าว สามารถสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 มีนาคม 2565 (หรือปิดก่อนเมื่อครบตามจำนวนแล้ว)
.
นักศึกษา คลิก https://bit.ly/3GDP2Zy
บุคลากร คลิก https://bit.ly/3rumugr
.
ค่าธรรมเนียมการสอบ 1,200 บาท (นักศึกษา) หรือ 1,700 บาท (บุคลากร) หลักฐานสำคัญที่ใช้สมัครและเข้าสอบ สามารถอ่านได้จากใบสมัคร **หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์สอบโทอิค ประเทศไทย (จำกัด) และถูกปฏิเสธการเข้าสอบ ผู้สมัครจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการสอบคืน**
.
ช่องทางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB Inbox หรือ Line: ilac_sdu
#ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม