รับสมัครนักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (ทุน 75 ชั่วโมง)

      Comments Off on รับสมัครนักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (ทุน 75 ชั่วโมง)

กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รับสมัครนักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (ทุน 75 ชั่วโมง)
ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 มค. 2565

ทำงานในหน่วยงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จำนวน 75 ชั่วโมง / เดือน
เดือนละ 3,000 บาท

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 2 – 5
2. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
3. มีความประพฤติเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่
กองบริการนักศึกษา
อาคารสวนแก้ว 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โทร. 035 – 969 – 620 ต่อ 6651