สำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี จัดงานบรรยาย “ฟังความรู้เรื่องมะนาวจากชาวสวน”

      Comments Off on สำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี จัดงานบรรยาย “ฟังความรู้เรื่องมะนาวจากชาวสวน”

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี จัดงานบรรยาย “ฟังความรู้เรื่องมะนาวจากชาวสวน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากกำนันสว่าง อู่พันธุ์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์มะนาว และคุณลักษณะต่าง ๆ ของมะนาวแต่ละพันธุ์ ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2