รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี