มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำนวยการจัดเลี้ยงรับรอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำนวยการจัดเลี้ยงรับรอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต นำคณะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำนวยการจัดเลี้ยงรับรอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะผู้ติดตาม ในพิธีส่งมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 ให้กับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บ้านพัก นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี