ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการเวทีวิจัยการศึกษาเชิงกลยุทธ์

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการเวทีวิจัยการศึกษาเชิงกลยุทธ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการเวทีวิจัยการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาระหว่างจีนและไทย “The Research Forum on the Strategic Study of the Communication and Common Development of Higher Education Between China and Thailand” โดยมี ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต