ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ในกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเพรสซิเด้นท์ 1 โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี