ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสถาบันขงจื่อฯ

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสถาบันขงจื่อฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : แหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมสัญจรเพื่อเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากนายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานร่วมกับ รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดสามทอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี