วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และทีมงานในการถ่ายทำ Poll talk

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และทีมงานในการถ่ายทำ Poll talk

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และทีมงาน ในการถ่ายทำ Poll talk โดยสวนดุสิตโพล ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน อาคารแววเที่ยงธรรม และอาคาร SDU Library