ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      Comments Off on ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นางกัณณอลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเข้าทำการตรวจครุภัณฑ์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป