วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(95)/2564

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(95)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(95)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ผู้แทนผู้จัดการโครงการพิเศษ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี