ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.39 น. ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี