วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(94)/2564

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(94)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(94)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการพิเศษ ผู้แทนผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams การประชุมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี