คณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      Comments Off on คณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา 12 เดือน ผ่านการประชุมออนไลน์ Microsoft Team ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.