กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

      Comments Off on กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมสังเกตการณ์ และแนะนำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรม “มารู้จักกัน” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้อง SDU Online ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี