การประชุมหารือแผนการดำเนินโครงการหอมขจรฟาร์ม

      Comments Off on การประชุมหารือแผนการดำเนินโครงการหอมขจรฟาร์ม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินโครงการหอมขจรฟาร์มในอนาคต ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี