ขอเชิญชวน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

      Comments Off on ขอเชิญชวน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

ขอเชิญชวน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.
(Teaser 1) SDU Online Orientation 2021
https://youtu.be/GB6COH_gPjM