มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทยและจีน

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทยและจีน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทยและจีน เพื่อค้นพบเมนูอาหารที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของอาหารไทยและจีน ผนวกกับการประดับตกแต่งจากศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ ในการประกวดแข่งขันทำอาหารประเภทอาหารคาว และอาหารหวาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเปิดการแข่งขัน โดย Mr.Qiu Zongfeng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ห้อง 5403 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี