มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และผ่านระบบออนไลน์ และจัดกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานถวายพานพุ่ม พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี