ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแห้ว ให้กับเทศบาลตำบลวังยาง

      Comments Off on ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแห้ว ให้กับเทศบาลตำบลวังยาง

ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข รองผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแห้ว ให้กับเทศบาลตำบลวังยาง นำโดยนายพิชิต รุ่งเรืองด้วยบุญ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง และคณะ ในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี