ท่านใดมีประวัติการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี ให้ท่านสังเกตุอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หลังวันที่ไปสถานที่ดังกล่าวครั้งสุดท้าย

      Comments Off on ท่านใดมีประวัติการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี ให้ท่านสังเกตุอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หลังวันที่ไปสถานที่ดังกล่าวครั้งสุดท้าย