วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Open house และ โครงการ จัดทำบันทึก ข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU)

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Open house และ โครงการ จัดทำบันทึก ข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Open house และ โครงการ จัดทำบันทึก ข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบข้อมูล และได้เยี่ยมชม ตลาดนัดวิชาการ จากหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทำให้ได้เห็น บรรยากาศ การศึกษา ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ทำให้ได้สัมผัสกับมหาวิทยาลัยก่อนตัดสินใจเข้ามาเรียน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดงานในครั้งนี้  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ open house ทั้งหมด 12 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 293 คน และมีผู้บริหาร/ผู้แทน เข้าร่วมโครงการ MOU จำนวน 40 โรงเรียน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี