วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย” โดยจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย รวมทั้งสาธิตวิธีการทำขนมบัวลอยเผือก ซึ่งจัดทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เวลา 16.00-18.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี