กิจกรรม “เปิดโลกการศึกษาไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี”

      Comments Off on กิจกรรม “เปิดโลกการศึกษาไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “เปิดโลกการศึกษาไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี” ซึ่งมีผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของวิทยาเขตฯ  รวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และหลักสูตรต่าง ๆ นำเสนอจุดเด่น อัตลักษณ์ และแนวโน้มความต้องการของตลาด หลังจากนั้นได้พาคณะผู้บริหารและอาจารย์เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี กิจกรรมจัดขึ้นในที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ