รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมสมทบทุนบริจาคกับสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมสมทบทุนบริจาคกับสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมสมทบทุนบริจาคกับสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้กับนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี