กิจกรรม “สวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมใจ Big Cleaning”

      Comments Off on กิจกรรม “สวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมใจ Big Cleaning”

ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมใจ Big Cleaning” เพื่อมุ่งสู่ Clean & Green University ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ภายในงานมีกิจกรรมการร่วมกันทำความสะอาดวิทยาเขตสุพรรณบุรีครั้งยิ่งใหญ่ เช่น ดูดฝุ่น ดันฝุ่น กวาดพื้น กวาดหยากไย่ ถูพื้น เช็ดกระจก บานเกล็ด ในบริเวณต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.