การตรวจติดตามการบริหารและการจัดการสระว่ายน้ำ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on การตรวจติดตามการบริหารและการจัดการสระว่ายน้ำ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ผศ.สัมนา ติวสันต์ รักษาการผู้จัดการโครงการพิเศษฯ และทีมงานศูนย์บริหารกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ดร.กชกร ชำนาญกิติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและทีมงาน เพื่อตรวจติดตามการบริหารและการจัดการสระว่ายน้ำของวิทยาเขตฯ รวมถึงการประชุมเพื่อทราบแนวปฏิบัติที่ดีจากทีมบริหารสระว่ายน้ำจากส่วนกลาง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี