ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการดำเนินการ การจำหน่ายพัสดุ

      Comments Off on ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการดำเนินการ การจำหน่ายพัสดุ

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการดำเนินการ การจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งได้แก่ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ประมูลราคา เพื่อเข้าร่วมดำเนินการซื้อขายพัสดุ งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี