สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลชมเชย สาขาประกอบอาหาร ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  (World Skills Thailand 2020)

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลชมเชย สาขาประกอบอาหาร ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  (World Skills Thailand 2020)

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา นายกฤตบุญ ทองแท้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  (World Skills Thailand 2020) โดยได้รับรางวัลชมเชย สาขาประกอบอาหาร ณ วิทยาลัยดุสิตธานี เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร