วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน สาธิตการทำขนมคุกกี้รอยัลไอซิ่ง และให้ผู้ที่สนใจภายในงานได้ร่วมทดลองทำขนมเองอีกด้วย ภายใต้โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ผศ.บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 – 13.00 น. ณ วัดวังคัน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี