วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20 พร้อมกันนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมออกบูทจำหน่ายผลิตภันฑ์และเบเกอรี่จากสวนดุสิต และสาธิตการทำขนม “ลืมกลืน” ขนมไทยโบราณให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวชมภายในงานได้เรียนรู้และลองปฏิบัติ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค ถนนพันศรโยธา (ถนนม้าสีหมอก) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี