นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรรบุรี ร่วมบริจาคโลหิต

      Comments Off on นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรรบุรี ร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรรบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต นำโดยกองบริการนักศึกษา สำนักงาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง STUDENTS CENTER อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี