วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่องานนิทรรศการ “สารภีรวมใจ เปิดโลกวิชาการ” โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมงานนิทรรศการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาต่าง ๆ และกำหนดการในการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-14.30 น. ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา