อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Service mind &

      Comments Off on อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Service mind &

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Service mind & บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการและการทำงานเป็นทีม ให้กับพนักงาน แผนก F&B ฝ่ายขาย พนักงานสปา และแผนกต่างๆ ของโรงแรม ณ ทรี ธารา รวมถึงการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของพนักงานเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องธารา โรงแรม ณ ทรี ธารา ริเวอร์ไซค์ &สปา จังหวัดสมุทรสงคราม