ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP

      Comments Off on ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP โดยอบรมชุดโครมาโตกราฟีแบบของเหลวภายใต้สภาวะแรงดันสูง HPLC โดยได้รับเกียรติจาก คุณเด่นชัย ภิรมมาตร ตำแหน่ง Application advisor บริษัทพาราไดซ์แอนติฟิค จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่16-17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี