จัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวยฯ

      Comments Off on จัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวยฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการประสานงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวยเนื่องในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศล ณ วัดสำปะซิว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ ที่ประทับรับรองศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมถวายงาน