วิทยากร ในการอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยรุ่น 173 ให้กับบุคคลภายนอก

      Comments Off on วิทยากร ในการอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยรุ่น 173 ให้กับบุคคลภายนอก

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในการอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยรุ่น 173 ให้กับบุคคลภายนอก จัดโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ประกอบด้วยเมนู ข้าวกระเพาไก่ ล่าเตียง แกงเลียงกุ้งสด ยำถั่วพู และสังขยาฟักทอง ในวันที่ 8 กันยายน2562 เวลา 9.00-16.00น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 6 โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต