อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ จัดการเรียนแบบบูรณาการ

      Comments Off on อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ จัดการเรียนแบบบูรณาการ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร สอนวิชาการจัดการงานบริการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยให้นักศึกษาได้นำสิ่งที่เรียนมาจัดการเรียนแบบบูรณาการ โดยมีการจัดงานเลี้ยงแบบเสมือนจริง มีการสอนเรื่องการรับประทานอาหารแบบ Set Menu ธีม wedding, ธีม กาแลคซี่, งานเลี้ยงแบบ Cocktail โดยให้นักศึกษาได้มีการวางแผนงาน ตั้งแต่รับงาน ออกใบ function และแบ่งทีมทำงาน พร้อมการบริการแบบมืออาชีพ ทั้งนี้ในงานยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์ทุนมนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 19 และ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ศาลากระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต